DK
OnlyMaps Go Mobile

Avenza PDF Maps er en mobil landkort applikation (app), der giver mulighed for at downloade meget detaljerede landkort for hele Danmark - alt sammen til offline brug på en Apple iOS- eller Android- smartphone eller tablet. App'en bruger enhedens indbyggede GPS til at vise din placering på kortet. Registrer oplysninger om steder, import og eksport af stedmarkører, mål afstande og områder eller placer dine egne fotos på kortet. Se et eksempel på dette lille kortudsnit af kort "06_Bornholms_kommune_DK her (1,5mb).

Find næsten 100 OnlyMaps af Danmark i den medfølgende in-app Avenza Map Store - alle kommuner kan downloades i en fantastisk opløsning og med fantastisk mange detaljer og oplysninger i dit område. Når først app'en og de ønskede landkort er installeret på din smartphone eller tablet er der ikke brug for nogen form for internetforbindelse. App'en benytter sig af enhedens indbyggede GPS funktioner.

Følg os på Twitter eller besøg denne side med jævne mellemrum. Der vil løbende komme flere oplysninger og muligheder for ekstra downloads af data til de landkort du har valgt at installere.

Landkort til OFF-linebrug (download en gang - herefter kræves INGEN dataforbindelse):
Gå ind i din App store eller Google Play store og søg efter: "AVENZA PDF Maps" - installer app'en, som er gratis - download derefter de landkort som interesserer dig. Besøg også pdf-maps.com for mere information til app’en (siden er på engelsk).

Landkort til ON-linebrug (kræver dataforbindelse ved brug):
DANMARK
OpenStreetMap - hele verden
OCM - cykelruter nær dig
OTM - togstrækninger nær dig

 

GB
OnlyMaps Go Mobile

Avenza PDF Maps is a mobile map application that enables you to download maps of Denmark for offline use on your Apple iOS or Android smartphone or tablet. The App will use your device's built-in GPS to track your location on the map. Plot and record information about locations, import and export placemarks, measure distance and area, and even plot photos. See an example of the maps here (1.5 mb). The example is a small section of the map "06_Bornholms_kommune_DK.

Find nearly 100 OnlyMaps in the included in-app Avenza Map Store - all municipalities of Denmark can be downloaded in an amazing resolution and with fantastic many details and information in your area. Once the app and the desired maps are installed on your smartphone or tablet, there is no need of any internet connection.

Follow us on Twitter or visit this site regally. More information and options for extra downloads of data to the maps you have chosen to install will be available soon.

Maps for OFF-line usage (Download once - then requires NO data connection):
Go into your App store or Android Google Play Market and search for: "AVENZA PDF Maps" - Install the free app - then download the maps that interest you. Please visit pdf-maps.com for more information about the app.

Maps for ON-line usage (using the maps requires data connection):
DANMARK
OpenStreetMap - hole world
OCM - cycle routes near you
OTM - train routes near you

 

DE
OnlyMaps Go Mobile

Avenza PDF Maps ist eine kostenlose mobile Landkarten Applikation (App), mit der Landkarten von z.B. Dänemark heruntergeladen werden können – Landkarten, die alle für die Offline-Nutzung (nach der Installation ohne Internetverbindung) auf dem Apple- iOS- oder Android- Smartphone oder Tablet angewandt werden können. Die App nutzt die vorhandene GPS Funktion Ihres Gerätes um Ihren Standort auf der Karte anzuzeigen. Erkunden Sie Städte, interessante Orte, lokale Geschäfte und vieles mehr. Messen Sie Entfernungen und Flächen, oder legen Sie Ihre eigenen Fotos auf der Karte. Sehen Sie ein Beispiel der karten hier (1,5 mb). Das Beispiel ist ein kleiner Ausschnitt von der Landkarte "06_Bornholms_Kommune_DK.

Finden Sie fast 100 OnlyMaps Landkarten über Dänemark in den In-App Avenza-Store – alle Dänischen Kommunen können in einer erstaunlichen Auflösung und mit viel Detail und Informationen heruntergeladen werden. Sobald die App und die gewünschten Karten auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert sind, ist eine Internetverbindung NICHT mehr erforderlich!

Folgen Sie uns auf Twitter oder besuchen Sie diese Seite regelmäßig. Es werden fortlaufend weitere Informationen und Möglichkeiten für zusätzliche Datendownloads zu den Landkarten zur Verfügung gestellt.

Landkarten für den OFF-line gebrauch (Einmal herunterladen - hiernach keine Datenverbindung erforderlich):
Gehen Sie in Ihrem Apple iOS App Store oder Google Play Android Market und suchen Sie nach der kostenlosen App: "AVENZA PDF Maps" - Installieren Sie die kostenlose Applikation, darnach laden Sie die Karten, die Sie interessieren, herunter. Besuchen Sie pdf-maps.com für weitere Informationen über die Applikation (die Seite ist auf Englisch).

Landkarten für den ON-line gebrauch (bei Gebrauch der Karten ist eine Datenverbindung erforderlich):
DANMARK
OpenStreetMap - Weltweit
OCM - Fahrradrouten in Ihrer Nähe
OTM - Bahnstrecken in Ihrer Nähe